Nové střídačky a šatna

V roce 2022 proběhla realizace projektu „Rekonstrukce střídaček a vytvoření nové šatny hostů“. Realizace projektu byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

Ani v roce 2022 jsme nezaháleli a pustili jsme se kromě tréninku také do úprav našeho hřiště, kterému chyběly střídačky a šatna pro hostující týmy. Díky finanční podpoře z jihočeského kraje a práci členů a přátel našeho klubu se podařilo vše úspěšně zrealizovat. V září a říjnu jsme tak mohli pořádat dva turnaje 3. ligy žen.

Jediné českobudějovické softballové hřiště stalo opět o něco hezčím a zábavnějším místem, kde se dá aktivně trávit volný čas.