Kontakt

Jméno Příjmení: Martin Šitra
Adresa: Heydukova 2
Telefon: 777 850 263
email: info()blondies.cz
www: www.blondies.cz
Bankovní spojení 232226201/0600
Členské příspěvky Výše ročního členského příspěvku je stanovena na 3 600,-.Termín úhrady je rozdělen do dvou částí, a to následovně:

1. 1800,- do 31.3 aktuálního roku
2. 1800,- do 31.10 aktuálního roku

Členské příspěvky se hradí výhradně převodem na BÚ klubu:

číslo účtu: 232226201/0600
Variabilní symbol: rodné číslo hráče

IČO: 22612360
Korespondenční Adresa: Softball Blondies z.s
Heydukova 2
České Budějovice
370 01