Plnění povinností oddílů při zajištění rozhodování utkání

Ligové oddíly měly i letos za povinnost dodat do systému mnoľinu rozhodčích, aby pokryly přidělený podíl a pomohly tím při realizaci rozhodování zápasů niľąích ligových soutěľí a vybraných významných mistrovských mládeľnických turnajů. Cílem projektu, který byl v ČSA spuątěn před sezónou 2018, je nejen aktuální podíl při obsazování soutěľí rozhodčími, ale i snaha o postupnou výchovu a vzdělávání rozhodčích do struktur rozhodčích ČSA s následnou moľností zvýąení počtu rozhodčích extraligových – skupiny A – Master.   

Čtěte více