Úrazové pojištění členů ČSA od roku 2019 s VZP, a. s.

Česká softballová asociace je jako člen ČOV zahrnuta do pojistných smluv uzavřených ČOV ve prospěch sportovců a trenérů napříč sportovními odvětvími v České republice. Od 1. 2. 2019 přešel ČOV k pojišťovně VZP, a. s., se kterou uzavřel pojistnou smlouvu na úrazové pojištění. Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele zústává nadále u pojišťovny Kooperativa, a. s.