2. a 3. ligy dospělých v roce 2016

V souvislosti se situací ve 2. a 3. ligách dospělých v roce 2015 a s předpoklady na rok 2016 se Předsednictvo ČSA již na svém dalším jednání zabývalo celou situací a následně přijalo konkrétní opatření k roku 2016. Toto opatření je platné s účinností od nadcházející sezóny, do které budou podávány přihlášky do konce listopadu 2015.

2. ligy dospělých budou vypsány pro 8 týmů tak, jak je předpokládáno i v Soutěžním řádu. Pro 3. ligy dospělých, které jsou koncipovány jako otevřené soutěže, bylo přijato následující:

– Při počtu 3 a méně týmů se soutěž neotvírá a nabídne se přihlášeným účast ve vyšší soutěži za podmínek vyšší soutěže

– Při počtu 4 až 10 týmů se hraje jedna soutěž

– Při počtu 11 až 20 se otevřená soutěž rozdělí na 2 divize kvalitativně přibližně stejné (na základě předchozího ročníku)

– Jarní část soutěže (duben až srpen) se odehraje turnajovým systémem v příslušných divizích

– V září se odehraje jeden turnaj o celkové umístění:

– Nejlepší 3 týmy z každé divize se utkají v turnaji o celkové pořadí na 1. až 6. místě (žádné body ze základní části se nepřenášejí)

– Zbylé týmy sehrají turnaj o pořadí na 7. a dalším místě. Body získané z tohoto turnaje se přičítají k získaným bodům ze základní části a podle celkově získaných bodů se stanoví konečné pořadí.

– Při počtu 21 a více se otevřená soutěž rozdělí na 3 divize kvalitativně přibližně stejné (na základě předchozího ročníku)

– Systém je identický jako při dvou divizích s tím, že do zářijového turnaje pro 6 týmů postupují z každé divize 2 nejlepší týmy

Otevřené soutěže budou hrány na bázi turnajů stejně jako v roce 2015. Tedy pro uznání účasti je potřeba se zúčastnit minimálně 50% turnajů.