Soutěže dospělých v roce 2021

O vąechny soutěľe dospělých včetně otevřených lig je zájem. STK pracuje na přípravě scénáře, jak doplnit vąechny dlouhodobé uzavřené soutěľe do plného počtu účastníků. Z důvodu nedokončení některých soutěľí v roce 2020 proběhnou na jaře kvalifikace do soutěľí 2. ČSL ľen, Extraliga juniorů, a nakonec i do 2. ČSL muľů. V článku uvádíme přehled přihláąek a komentáře k předpokládaným systémům soutěľí. Termíny soutěľí byly zveřejněny v termínové listině ČSA.

Čtěte více