Školní softball Projekt Intenzifikace škol – BEE BALL DO ŠKOL – pokračuje

Předsednictvo ČSA na své schůzi 12.8. schválilo pokračování projektu Intenzifikace ąkolních sportovních krouľků – BEE BALL DO ©KOL. P ČSA pověřilo Rozvojovou komisi dopracováním podmínek a vyhláąením projektu.