Platba příspěvků

Do konce 31.3 2020 musejí být zaplacené příspěšvky

Výše ročního členského příspěvku je stanovena na 3 600,-.
Termín úhrady je rozdělen do dvou částí, a to následovně:

1. 1800,- do 31.3 aktuálního roku
2. 1800,- do 31.10 aktuálního roku

Členské příspěvky se hradí výhradně převodem na BÚ klubu:

číslo účtu: 232226201/0600
Variabilní symbol: rodné číslo hráče