Bobři staví novou hráz: Můj ľivot v exilu

Chomutovątí softbalisté rekonstruují své hřiątě. Rekonstrukce vlastně není to správné slovo. Beavers totiľ své hrací pole neopravují – prostě ho celé zbourali a staví nové de facto na zelené louce. To ale s sebou přináąí různá úskalí. Třeba to, ľe sezónu musejí odehrát jinde. V exilu.