Nákup traktůrku a výstavba pálkařského tunelu

V roce 2021 proběhla realizace projektu „Nákup zahradního traktoru a pořízení pálkařského tunelu“. Obě tyto aktivity byly podpořeny z rozpočtu Jihočeského kraje.

Rok 2021 začal ve znamení výstavby nového pálkařského tunelu a bullpenu pro nadhazovače, zároveň jsme promysleli a zrealizovali i příjemnější místo pro rozpalování pálkařů. Další nemalou investicí, s kterou nám pomohl Jihočeský kraj, byl nákup traktůrku na sečení trávníku a úpravu antukového povrchu. Tím se jediné českobudějovické softballové hřiště stalo opět o něco hezčím a zábavnějším místem, kde se dá aktivně trávit volný čas.