Opustil nás Aleš Hrabě, první předseda Čs. baseballové a softballové federace

Aleš Hrabě stál v čele hnutí plných 30 let. Jeho osobnost je bytostně spjata se začátky softballu a baseballu v Čechách. Byl také prvním a zároveň i posledním předsedou Československé baseballové a softballové federace.
Děkujeme Aleši a nikdy nezapomeneme.